Author Archives: sagit

Uri – Grade 5 – Miss Borrela feedback

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ido MVP – Most voluble player

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Uri Zehavi wants to become House Captain

19.11.2018  / grade 5 HI my name is Uri Zehavi and I’ve been in Valkston for about a year and a half and something I really want is to be a house captain. Firstly, I like Valkston. I like how … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

דודלי והאיפור הקבוע

ביקשתי מדודלי לצבוע את שער הכניסה הוא כהרגלו אף פעם לא משיב פני בשלילה… ניגש מיד למלאכה, ואז גרדה לא העין בלי לשים לב הוא ניקה את העין עם יד שבתלכלכה בצבע שמן… הדרך היחידה להסירו היא רק בעזרת מדלל… … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

מהדק סיכות כמשחק ילדים

סיפורי מהדקים, אורי בכיתה ג, ובזמן האחרון אנחנו מקבלים די הרבה הערות על התנהגותו כלפי ילדים אחרים. הוא מציק ועושה המון שטויות בכיתה. אנחנו כמובן מתייחסים בכובד ראש לכל העניינים האלו אבל הייתי חייבת לשתף בארוע שהצחיק אותי במיוחד, אורי  … Continue reading

Posted in Uncategorized, אורי, ילדודס | Leave a comment

2015 – אינתיפדת סכינים בארץ ישראל

בחודשים האחרונים אנחנו מתעוררים בוקר בוקר למציאות בה אנשים תמימים ברחובות הארץ נדקרים ע”י מחבלים שקמים בבוקר ומחליטים להפוך לרוצחים בשם אללה אנחנו מאוד משתדלים להסתיר את הנ”ל מהילדים אבל החדשות היום מופצות בכל מדיה אפשרית ולצערי החשיפה היא עצומה. … Continue reading

Posted in Uncategorized, אורי, ילדודס, עידו | Leave a comment

המקום שמפחיד אפילו את אורי

30.6.15 לאורי יש המון בטחון עצמי, הוא עצמאי וכבר מגיל צעיר מסתובב לבדו במושב עם ידיים בכיסים , מלך העולם, הולך חוזר חסר פחד לחלוטין. יש רק מקום אחד בו הוא מאבד את הבטחון והפחד מזדחל והוא במקלחת שם כל … Continue reading

Posted in Uncategorized, אורי, המשפוחה, ילדודס | Leave a comment

ללא מילים

Posted in Uncategorized | Leave a comment

רייש

אורי, היום בן שנתיים ושמונה לא הצליח להגות את האות רייש. יום אחד שחזרנו מהגן הוא הביט בי במבט נוגה ואמר שמייקי הגננת אמרה שהוא לא יודע להגיד “אש”, רייש כמובן. באותו אחר הצהריים ישבנו והגינו את האות רייש במשך … Continue reading

Posted in המשפוחה | Leave a comment

“משאלות”

ב17.8.09 חגגה תמר את יום הולדתו השישי, בבית הוריי בחדרה. עידו, תמר ואורי מבלים שם כבר 3 ימים מלאים כולל לילות, וגם אנחנו הגענו עם עוגת שוקולד מפוארת לציון הארוע המרגש. בזמן כיבוי הנרות, קראנו לתמר לבקש משאלה, והיא ביקשה … Continue reading

Posted in אהבה, הדברים הקטנים שביננו, המשפוחה | Leave a comment